• یقه انگلیسی 
  • دو دکمه 
  • دو چاک 
  • کلاسیک 
  • دوخت تماتم صنعتی 
  • طرح دار 
  • دیپلمات 
  • رنگ :  طوسی 
  • کد کالا :10000210608 جهت اندازی گیری سایت کت و شلوار پیشنهاد می کنم مقاله زیر رو مطالعه کنید و سپس سایز خود را انتخاب کنید: اندازی گیری سایز کت شلوار مردانه
error: