• یقه بلیزر
  • تک دکمه
  • تک چاک
  • اسپرت
  • تمام کش
  • دوخت صنعتی
  • ساده 
  • طوسی 
  • کد کالا:1000035140جهت اندازی گیری سایت کت و شلوار پیشنهاد می کنم مقاله زیر رو مطالعه کنید و سپس سایز خود را انتخاب کنید: اندازی گیری سایز کت شلوار مردانه
error: